Правилници и акти Прекршајног суда у Параћину


Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Параћину, 08.03.2019. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Параћину у 2019. години, 28.01.2019. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Параћину за 2019. годину, 30.11.2018. године Ms Word Pdf
Правилник о безбедности и здрављу на раду у Прекршајном суду у Параћину, 18.06.2018. године Ms Word Pdf
Правилник о јавним набавкама у Прекршајном суду у Параћину, 11.06.2018. године Ms Word Pdf
Правилник о анонимизацији података о личности у Прекршајном суду у Параћину, 07.06.2018. године Ms Word Pdf
Правилник о поклонима судијама и запосленима у Прекршајном суду у Параћину, 07.06.2018. године Ms Word Pdf
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања у Прекршајном суду у Параћину, 26.03.2018. године Ms Word Pdf
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Прекршајном суду у Параћину, 28.02.2018. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Параћину у 2018. години, 24.01.2018. године Ms Word Pdf
Одлука о измени правила заштите од пожара у Прекршајном суду у Параћину, 18.12.2017. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Параћину за 2018. годину, 30.11.2017. године Ms Word Pdf
План интегритета за период од 2016-2019. године, 30.10.2017. године Pdf
Правилник о архивском пословању у Прекршајном суду у Параћину, 25.01.2017. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Параћину у 2017. години, 25.01.2017. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Параћину за 2017. годину, 30.11.2016. године Ms Word Pdf
Правила понашања запослених у Прекршајном суду у Параћину, 24.11.2016. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Параћину у 2016. години, 27.01.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Параћину, 19.01.2016. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Параћину за 2016. годину, 30.11.2015. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Параћину у 2015. години, 04.02.2015. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Параћину за 2015. годину, 28.11.2014. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Параћину у 2014. години, 24.01.2014. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Параћину за 2014. годину, 29.11.2013. године Ms Word Pdf
Правила заштите од пожара у Прекршајном суду у Параћину, 25.12.2012. године Ms Word Pdf