Контакти Прекршајног суда у Параћину


Прекршајни суд у Параћину

 35250 Параћин, Томе Живановића 10
ПАК 590603

Матични број: 17774123
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400781

Судска управа

3.спрат, канцеларија бр.19 и бр.20

 035 569-690, локал 19 или локал 20
 035 569-690, локал 11
 prekrsajnisudpn@gmail.com

Лице за заштиту података о личности


Tереза Петровић, судијa

3.спрат, канцеларија бр.26

 035 569-690, локал 26
 035 569-690, локал 11
 prekrsajnisudpn@gmail.com

Писарница

3.спрат, канцеларија бр.19 и бр.20

 035 569-690, локал 19 или локал 20
 035 569-690, локал 11
 prekrsajnisudpn@gmail.com

Рачуноводство

3.спрат, канцеларија бр.34

 035 569-690, локал 34
 035 569-690, локал 11
 prekrsajnisudpn@gmail.com