Саопштења за јавност Прекршајног суда у Параћину


01.01.2018. године, Параћин

Због намере да се максимално убрза и олакша поступак улагања поднесака странака подсећамо да овај суд у складу са чланом 157. Судског пословника прима електронске поднеске који се шаљу на адресу ел. поште суда и са њима поступа у складу са важећим прописима.