Судије Прекршајног суда у Параћину


Распоред судија и њихове шифре


1. Арсић Драгица (шифра судије 4)
2. Бодирога Недељко (шифра судије 1), председник суда
3. Петровић Тереза (шифра судије 3)
4. Радовановић Радица (шифра судије 2), заменик председника суда