• Prekršajni sud u Paraćinu

  Prekršajni sud u Paraćinu

   35250 Paraćin, Tome Živanovića 10
   035 569-690
   035 569-690
   prekrsajnisudpn@gmail.com

  Matični broj: 17774123 PIB: 106400781

  Predsednik suda
  Nedeljko Bodiroga

 • Prekršajni sud u Paraćinu

  Prekršajni sud u Paraćinu

   35250 Paraćin, Tome Živanovića 10
   035 569-690
   035 569-690
   prekrsajnisudpn@gmail.com

  Matični broj: 17774123 PIB: 106400781

  Predsednik suda
  Nedeljko Bodiroga

 • Prekršajni sud u Paraćinu

  Prekršajni sud u Paraćinu

   35250 Paraćin, Tome Živanovića 10
   035 569-690
   035 569-690
   prekrsajnisudpn@gmail.com

  Matični broj: 17774123 PIB: 106400781

  Predsednik suda
  Nedeljko Bodiroga

 • Prekršajni sud u Paraćinu

  Prekršajni sud u Paraćinu

   35250 Paraćin, Tome Živanovića 10
   035 569-690
   035 569-690
   prekrsajnisudpn@gmail.com

  Matični broj: 17774123 PIB: 106400781

  Predsednik suda
  Nedeljko Bodiroga

 • Prekršajni sud u Paraćinu

  Prekršajni sud u Paraćinu

   35250 Paraćin, Tome Živanovića 10
   035 569-690
   035 569-690
   prekrsajnisudpn@gmail.com

  Matični broj: 17774123 PIB: 106400781

  Predsednik suda
  Nedeljko Bodiroga

 • Prekršajni sud u Paraćinu

  Prekršajni sud u Paraćinu

   35250 Paraćin, Tome Živanovića 10
   035 569-690
   035 569-690
   prekrsajnisudpn@gmail.com

  Matični broj: 17774123 PIB: 106400781

  Predsednik suda
  Nedeljko Bodiroga