Рад са странкама


Радно време Прекршајног суда у Параћину је радним данима од 7.30 - 15.30 часова, са паузом од 09.30 - 10.00 часова.
Рад са странкама је од 07.30 - 15.30 часова, са паузом од 09.30 - 10.00 часова.
Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације од 07.30 - 15.30 часова, са паузом од 09.30 - 10.00 часова.
Странке и њихове пуномоћнике прима председник суда или заменик председника суда, по овлашћењу председника суда, понедељком и четвртком од 12,00 до 14,00 часова.
Нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије.