Приправници и волонтери


Судијски приправник упознаје се са предметима које му додели судија, прати суђења и усавршава се у складу са програмом обуке прописаним од стране институције надлежне за обуку у правосуђу и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

У Прекршајном суду у Параћину тренутно нема запослених лица у својству приправника или волонтера.