Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Прекршајном суду у Параћину и жалбе


Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Преузмите документ


Жалба Поверенику за информације од јавног значаја на одлуко о одбијању или одбацивању захтева

Преузмите документ


Жалба Поверенику за информације од јавног значаја на непоступање суда по захтеву (ћутање управе)

Преузмите документ