Портпарол Прекршајног суда у Параћину


Функцију портпарола суда обавља председник суда Недељко Бодирога.

Техничко лице за контакт, судија Тереза Петровић.

3.спрат, канцеларија бр.26

 035 569-690, локал 26
 035 569-690, локал 11
 prekrsajnisudpn@gmail.com