Извештаји о раду Прекршајног суда у Параћину


Шестомесечни извештај о раду суда за период јануар-јун 2019. године

Шестомесечни извештај о раду суда из области корупције за период јануар-јун 2019. године

Шестомесечни извештај о поднетим притужбама за период јануар-јун 2019. године
Excel Excel Excel
Годишњи извештај о раду суда за 2018. годину

Годишњи извештај о раду суда из области корупције за 2018. годину

Годишњи извештај о поднетим притужбама за 2018. годину
Excel Excel Excel
Шестомесечни извештај о раду суда за период јануар-јун 2018. године

Шестомесечни извештај о раду суда из области корупције за период јануар-јун 2018. године

Шестомесечни извештај о поднетим притужбама за период јануар-јун 2018. године
Excel Excel Excel
Годишњи извештај о раду суда за 2017. годину

Годишњи извештај о поднетим притужбама за 2017. годину
Excel Excel
Шестомесечни извештај о раду суда за период јануар-јун 2017. године Excel
Годишњи извештај о раду суда за 2016. годину Excel
Шестомесечни извештај о раду суда за период јануар-јун 2016. године Excel
Годишњи извештај о раду суда за 2015. годину Excel
Шестомесечни извештај о раду суда за период јануар-јун 2015. године Excel
Годишњи извештај о раду суда за 2014. годину Excel