Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Paraćinu


Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja u Prekršajnom sudu u Paraćinu, 26.03.2018. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Prekršajnom sudu u Paraćinu, 28.02.2018. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta u Prekršajnom sudu u Paraćinu u 2018. godini, 24.01.2018. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Paraćinu za 2018. godinu, 30.11.2017. godine Ms Word Pdf
Plan integriteta za period od 2016-2019. godine, 30.10.2017. godine * Pdf
Pravilnik o arhivskom poslovanju u Prekršajnom sudu u Paraćinu, 25.01.2017. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta u Prekršajnom sudu u Paraćinu u 2017. godini, 25.01.2017. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Paraćinu za 2017. godinu, 30.11.2016. godine Ms Word Pdf
Pravila ponašanja zaposlenih u Prekršajnom sudu u Paraćinu, 24.11.2016. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta u Prekršajnom sudu u Paraćinu u 2016. godini, 27.01.2016. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Paraćinu, 19.01.2016. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Paraćinu za 2016. godinu, 30.11.2015. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta u Prekršajnom sudu u Paraćinu u 2015. godini, 04.02.2015. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Paraćinu za 2015. godinu, 28.11.2014. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta u Prekršajnom sudu u Paraćinu u 2014. godini, 24.01.2014. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Paraćinu za 2014. godinu, 29.11.2013. godine Ms Word Pdf

* ćirilica