Rad sudske prakse Prekršajnog suda u Paraćinu

Za sudiju sudske prakse određen je predsednik suda Nedeljko Bodiroga.

Zadatak sudske prakse je da prati i proučava praksu sudova, a pre svega Vrhovnog kasacionog suda u prekršajnoj materiji i Prekršajnog apelacionog suda i da o istoj i utvrđenim pravnim stavovima najmanje jednom mesečno obaveštava sudije i sudijske pomoćnike.