Kontakti Prekršajnog suda u Paraćinu


Prekršajni sud u Paraćinu

 35250 Paraćin, Tome Živanovića 10
PAK 590603

Matični broj: 17774123
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106400781

Sudska uprava


 035 569-690
 035 569-690
 prekrsajnisudpn@gmail.com

Pisarnica


 035 569-690

Računovodstvo


 035 569-690