Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Prekršajnom sudu u Paraćinu i žalbe


Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Preuzmite dokument


Žalba Povereniku za informacije od javnog značaja na odluko o odbijanju ili odbacivanju zahteva

Preuzmite dokument


Žalba Povereniku za informacije od javnog značaja na nepostupanje suda po zahtevu (ćutanje uprave)

Preuzmite dokument