Izveštaji o radu Prekršajnog suda u Paraćinu


Šestomesečni izveštaj o radu suda za period januar-jun 2019. godine *

Šestomesečni izveštaj o radu suda iz oblasti korupcije za period januar-jun 2019. godine *

Šestomesečni izveštaj o podnetim pritužbama za period januar-jun 2019. godine *
Excel Excel Excel
Godišnji izveštaj o radu suda za 2018. godinu *

Godišnji izveštaj o radu suda iz oblasti korupcije *

Godišnji izveštaj o podnetim pritužbama *
Excel Excel Excel
Šestomesečni izveštaj o radu suda za period januar-jun 2018. godine *

Šestomesečni izveštaj o radu suda iz oblasti korupcije *

Šestomesečni izveštaj o podnetim pritužbama za period januar-jun 2018. godine *
Excel Excel Excel
Godišnji izveštaj o radu suda za 2017. godinu *

Godišnji izveštaj o podnetim pritužbama za 2017. godinu *
Excel Excel
Šestomesečni izveštaj o radu suda za period januar-jun 2017. godine * Excel
Godišnji izveštaj o radu suda za 2016. godinu * Excel
Šestomesečni izveštaj o radu suda za period januar-jun 2016. godine * Excel
Godišnji izveštaj o radu suda za 2015. godinu * Excel
Šestomesečni izveštaj o radu suda za period januar-jun 2015. godine * Excel
Godišnji izveštaj o radu suda za 2014. godinu * Excel
* ćirilica