• Прекршајни суд у Параћину

  Прекршајни суд у Параћину

   35250 Параћин, Томе Живановића 10
   035 569-690
   035 569-690
   prekrsajnisudpn@gmail.com

  Матични број: 17774123 ПИБ: 106400781

  Председник суда
  Недељко Бодирога

 • Прекршајни суд у Параћину

  Прекршајни суд у Параћину

   35250 Параћин, Томе Живановића 10
   035 569-690
   035 569-690
   prekrsajnisudpn@gmail.com

  Матични број: 17774123 ПИБ: 106400781

  Председник суда
  Недељко Бодирога

 • Прекршајни суд у Параћину

  Прекршајни суд у Параћину

   35250 Параћин, Томе Живановића 10
   035 569-690
   035 569-690
   prekrsajnisudpn@gmail.com

  Матични број: 17774123 ПИБ: 106400781

  Председник суда
  Недељко Бодирога

 • Прекршајни суд у Параћину

  Прекршајни суд у Параћину

   35250 Параћин, Томе Живановића 10
   035 569-690
   035 569-690
   prekrsajnisudpn@gmail.com

  Матични број: 17774123 ПИБ: 106400781

  Председник суда
  Недељко Бодирога

 • Прекршајни суд у Параћину

  Прекршајни суд у Параћину

   35250 Параћин, Томе Живановића 10
   035 569-690
   035 569-690
   prekrsajnisudpn@gmail.com

  Матични број: 17774123 ПИБ: 106400781

  Председник суда
  Недељко Бодирога

 • Прекршајни суд у Параћину

  Прекршајни суд у Параћину

   35250 Параћин, Томе Живановића 10
   035 569-690
   035 569-690
   prekrsajnisudpn@gmail.com

  Матични број: 17774123 ПИБ: 106400781

  Председник суда
  Недељко Бодирога