Јавне набавке Прекршајног суда у Параћину, 2023. година

У Прекршајном суду у Параћину у току 2023. године није било јавних набавки за одржавање и реконструкцију објеката као и за набавку потрошног материјала јер износ тих трошкова на годишњем нивоу не прелази износ прописаног лимита предвиђеног Законом о јавним набавкама па самим тим суд није имао потребу за уласком у поступак јавних набавки.