Информатори о раду Прекршајног суда у Параћину


Основни подаци о Прекршајном суду у Параћину и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Параћину

 35250 Параћин, Томе Живановића 10
ПАК: 590603
Матични број: 17774123
ПИБ: 106400781

 035 569-690
 035 569-690
 prekrsajnisudpn@gmail.com

Информатор о раду Прекршајног суда у Параћину, ажуриран 31.01.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Параћину, ажуриран 13.02.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Параћину, ажуриран 15.07.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Параћину, ажуриран 09.03.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Параћину, ажуриран 09.03.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Параћину, ажуриран 01.10.2012. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Параћину, ажуриран 01.05.2011. године Ms Word Pdf