Правосудни информациони систем


01.11.2017. године, Параћин

Правосудним органима – судовима и јавним тужилаштвима, као и правосудним професијама са јавним овлашћењима (јавним бележницима и јавним извршитељима) доступни су од 27.10.2017. године, у интерној правосудној мрежи на Правосудном информационом систему, подаци других државних органа што значајно убрзава размену података, односно, елиминише потребу за комуницирањем путем дописа између различитих државних органа.
Прекршајним судовима је омогућено да користе податке из регистра лица - учесника у поступку, регистра лица лишених слободе, регистра лица против којих се води истрага, регистра кажњених правних лица, регистра лица против којих се води кривични поступак, подаци из регистра обавезног социјаног осигурања који се односе на осигуранике и на провере којима се утврђује да нека лица нису осигурана, одређени подаци Министарства државне управе и локалне самоуправе, подаци Муп-а који се односе на пребивалиште грађана и подаци Агенције за привредне регистре који се односе на привредне субјекте.
Са друге стране, други државни органи имају приступ регистру правноснажних прекршајних санкција које воде прекршајни судови.
Овај суд у свом раду користи наведени систем размене података од 01.11.2017. године.