Започела реконструкција централног грејања у Прекршајном суду у Параћину


15.07.2016. године, Параћин

У првој половини јула месеца 2016. године у просторијама Прекршајног суда у Параћину започела је реконструкција централног грејања. Прекршајни суд у Параћину до сада је добијао грејање из котларнице Основног суда у Параћину, која је као енергент користила лож-уље, а Прекршајни суд у Параћину је партиципирао у куповини енергента, који тренутно представља убедљиво најскупљи енергент за грејање просторија. Реконструкцијом централног грејања биће извршено одвајање и Прекршајни суд у Параћину ће се самостално грејати коришћењем електричног котла за централно грејање.