Издате прве опште наредбе за довођење окривљених


30.04.2016. године, Параћин

У току априла месеца 2016. године у Прекршајном суду у Параћину издате су прве опште наредбе за довођење окривљених. Ради се о новом правном институту у прекршајном праву, који се примењује према окривљеним лицима која су у бекству или која очигледно избегавају довођење по наредби суда, па се за њих издаје општа наредба за довођење, на основу којих полиција расписује потрагу за територију целе Републике Србије.