Ток предмета прекршајног поступка


01.01.2016. године, Параћин

Од 01.01.2016. сви грађани против којих се води неки прекршајни поступак, могу да прате комплетан ток својих предмета и то путем интернета. Наиме, на порталу судова Србије могуће је извршити увид у ток предмета прекршајних судова који су покренути почев од 2016. године. Претрага се врши одабиром одговарајућих поља. Тачност претраге зависи од исправно унетих података у прекршајном суду. Поља обележена са * су обавезна поља. Преглед портала је потпуно бесплатан.