Javne nabavke Prekršajnog suda u Paraćinu, 2018. godina

U Prekršajnom sudu u Paraćinu u toku 2018. godine nije bilo javnih nabavki za održavanje i rekonstrukciju objekata kao i za nabavku potrošnog materijala jer iznos tih troškova na godišnjem nivou ne prelazi iznos propisanog limita predviđenog Zakonom o javnim nabavkama pa samim tim sud nije imao potrebu za ulaskom u postupak javnih nabavki.