Započela rekonstrukcija centralnog grejanja u Prekršajnom sudu u Paraćinu


15.07.2016. godine, Paraćin

U prvoj polovini jula meseca 2016. godine u prostorijama Prekršajnog suda u Paraćinu započela je rekonstrukcija centralnog grejanja. Prekršajni sud u Paraćinu do sada je dobijao grejanje iz kotlarnice Osnovnog suda u Paraćinu, koja je kao energent koristila lož-ulje, a Prekršajni sud u Paraćinu je participirao u kupovini energenta, koji trenutno predstavlja ubedljivo najskuplji energent za grejanje prostorija. Rekonstrukcijom centralnog grejanja biće izvršeno odvajanje i Prekršajni sud u Paraćinu će se samostalno grejati korišćenjem električnog kotla za centralno grejanje.