Tok predmeta prekršajnog postupka


01.01.2016. godine, Paraćin

Od 01.01.2016. svi građani protiv kojih se vodi neki prekršajni postupak, mogu da prate kompletan tok svojih predmeta i to putem interneta. Naime, na portalu sudova Srbije moguće je izvršiti uvid u tok predmeta prekršajnih sudova koji su pokrenuti počev od 2016. godine. Pretraga se vrši odabirom odgovarajućih polja. Tačnost pretrage zavisi od ispravno unetih podataka u prekršajnom sudu. Polja obeležena sa * su obavezna polja. Pregled portala je potpuno besplatan.