Informatori o radu Prekršajnog suda u Paraćinu


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Paraćinu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Paraćinu

 35250 Paraćin, Tome Živanovića 10
PAK: 590603
Matični broj: 17774123
PIB: 106400781

 035 569-690
 035 569-690
 prekrsajnisudpn@gmail.com

Informator o radu Prekršajnog suda u Paraćinu, ažuriran 31.01.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Paraćinu ažuriran 13.02.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Paraćinu ažuriran 15.07.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Paraćinu ažuriran 09.03.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Paraćinu ažuriran 09.03.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Paraćinu ažuriran 01.10.2012. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Paraćinu ažuriran 01.05.2011. godine Ms Word Pdf